• youtube
  • facebook

Gia Lai: Gần 4,2 tỷ đồng cho hoạt động bảo tồn văn hóa

Ủy ban nhân dân tỉnh  Gia Lai vừa có Quyết định số 100/QĐ-UBND phân bổ kinh phí gần 4,2 tỷ đồng từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa.

 

Tăng cường bảo tồn văn hóa truyền thống. Ảnh: T.N
 

Tăng cường bảo tồn văn hóa truyền thống. Ảnh: T.N

Theo đó nguồn kinh phí trên sẽ được giải ngân đầu tư cho việc thực hiện Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa-trong đó sẽ tiến hành chống xuống cấp và tu bổ di tích Chiến thắng đường 7-Sông Bờ thuộc thị xã Ayun Pa, Chiến thắng Pleime thuộc huyện Chư Prông, Di tích nhà lao Pleiku thuộc thành phố Pleiku.

Đồng thời bảo tồn tính truyền thống và lịch sử phát triển của cư dân đồng bào dân tộc Jrai tại làng Plei Ơi thuộc xã Ayun Hạ huyện Phú Thiện. Bên cạnh đó là việc triển khai thực hiện Dự án tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa (gồm cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III và các trường Dân tộc nội trú).

create

Thanh Nhật / baogialai.com.vn