• youtube
  • facebook

T.P Pleiku phấn đấu trở thành đô thị loại I vào năm 2018

Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5- HĐND TP. Pleiku khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã bế mạc vào chiều 20-12. Kỳ họp đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2018.

Đại biểu lắng nghe các Nghị quyết. Ảnh: Trần Dung

Đại biểu lắng nghe các Nghị quyết. Ảnh: Trần Dung


Tại kỳ họp, đã có 77 ý kiến, kiến nghị của 45 đại biểu trên các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, công tác chỉnh trang đô thị; các giải pháp thu ngân sách năm 2018; hoàn thành các chỉ tiêu để đạt đô thị loại I; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế đang được cử tri quan tâm. Lần đầu tiên HĐND thành phố tiến hành tái chất vấn các nội dung đã kiến nghị bằng văn bản tại Kỳ họp thứ Tư và lựa chọn những nội dung có chuyển biến chậm để chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp lần này. Phần trả lời của UBND thành phố và các ngành đã đi thẳng vào vấn đề trọng tâm của vấn đề.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thảo luận, thông qua 9 Nghị quyết quan trọng. Trong đó, Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 nêu rõ: thành phố Pleiku tập trung phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,15% (trong đó: Nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 5,66%; Công nghiệp- xây dựng đạt 9,39%; Dịch vụ đạt 11,21%); thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/năm; tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 6.300 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp đạt 926,178 tỷ đồng; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I để phấn đấu trở thành đô thị loại I vào năm 2018…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku chủ tọa Kỳ họp nhấn mạnh: “Các Nghị quyết đã được thông qua có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố. Do vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Chúng ta phải thực hiện các Nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018 với tinh thần và quyết tâm cao nhất”. Bí thư Thành ủy Pleiku cũng khẳng định, năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm của thành phố. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đòi hỏi phải có sự nỗ lực vượt bậc, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương và nghiêm túc, Kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Pleiku khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã kết thúc thành công tốt đẹp.

create

Trần Dung / baogialai.com.vn