• youtube
  • facebook

Thành phố Pleiku – Gia Lai: Tổ chức lễ công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Theo chỉ tiêu đến hết năm 2017, 3 trong số 9 xã còn lại của thành phố Pleiku hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới.

Xã Ia Kênh đón chuẩn nông thôn mới

Xã Ia Kênh đón chuẩn nông thôn mới

 

Đến nay thành phố Pleiku là đơn vị hành chính cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới.

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Thành phố Pleiku đã tổ chức lễ công bố xã Iakênh thành phố Pleiku đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Triển khai thực hiện trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Iakênh đã phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt trên 90 tỷ đồng, trong đó huy động từ nhân dân gần 50 tỷ chiếm 54%. Nhờ vậy, đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng - kinh tế - xã hội, các tuyến đường giao thông nông thôn, nội đồng, nhà văn hóa, trường học được xây dựng đảm bảo; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phát triển đúng hướng. Việc đầu tư xây dựng nông thôn mới đã tạo điều kiện cho bà con nhân dân phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn xã đạt 98%, thu nhập bình quân đầu người đạt 31,42 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,33%, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị ở cơ sở được giữ vững, diện mạo nông thôn ngày càng phát triển.

Trước đó, UBND xã Chư Ắ cũng đã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã tương đối khó khan với hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy nguồn lực xây dựng nông thôn mới chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp và ngân sách nhà nước. Đến nay các tiêu chí nông thôn mới đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Cùng với sự hỗ trợ của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội. Xã Gào là xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã hai lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. Phát huy truyền thống, nhân dân xã Gào đã phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí. Đường, điện, trường, trạm, và nhiều tiêu chí khác được nhân dân chung tay góp sức tạo nên sức bật mới trong phát triển kinh tế của xã.

Cũng nhân dịp này, UBND thành phố Pleiku đã trao thưởng cho các nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

create

MAI TRUNG / nongnghiep.vn