• youtube
  • facebook

Nước hồ Tây nhìn thấy rõ đáy sau thí điểm công nghệ làm sạch Nhật Bản

Sau hơn 2 tháng xử lý thí điểm làm sạch khoảng 1.000m2 Hồ Tây (đối diện số nhà 161 Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ), kết quả bước đầu cho thấy rất khả quan, nước đổi màu rất rõ, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tận đáy hồ ở khu vực được xử lý thí điểm.

Cùng với việc xử lý ô nhiễm nguồn nước sông Tô Lịch từ 16/5, khoảng 1.000m2 Hồ Tây (đối diện số nhà 161 Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ) cũng được triển khai thí điểm công nghệ làm sạch Nhật Bản.

Cùng với việc xử lý ô nhiễm nguồn nước sông Tô Lịch từ 16/5, khoảng 1.000m2 Hồ Tây (đối diện số nhà 161 Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ) cũng được triển khai thí điểm công nghệ làm sạch Nhật Bản.

Trong khu vực thí điểm, các chuyên gia Nhật Bản đã khuyến cáo không được thả cá phóng sinh đã gần chết, đã chết... làm ảnh hưởng tới việc thí điểm.

Trong khu vực thí điểm, các chuyên gia Nhật Bản đã khuyến cáo không được thả cá phóng sinh đã gần chết, đã chết... làm ảnh hưởng tới việc thí điểm.

Sau hơn 2 tháng thí điểm cho thấy, nước của khu vực khoanh vùng đổi màu, giảm mùi hôi tanh

Sau hơn 2 tháng thí điểm cho thấy, nước của khu vực khoanh vùng đổi màu, giảm mùi hôi tanh

Bằng mắt thường ta có thể nhận nhìn rõ được đáy hồ, sau khi được xử lý bằng công nghệ của Nhật.

Bằng mắt thường ta có thể nhận nhìn rõ được đáy hồ, sau khi được xử lý bằng công nghệ của Nhật.

Mùi hôi của bùn trong khu vực được cách ly xử lý cũng được giảm đáng kể.

Mùi hôi của bùn trong khu vực được cách ly xử lý cũng được giảm đáng kể.


Bằng mắt thường có thể nhận thấy, màu nước bên trong (bên trái) và ngoài khu vực được xử lý có sự khác nhau rõ rệt.

Bằng mắt thường có thể nhận thấy, màu nước bên trong (bên trái) và ngoài khu vực được xử lý có sự khác nhau rõ rệt.

create

Anh Hùng / infonet.vn