• youtube
  • facebook

Những điều chưa biết về lương, thưởng ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Vấn đề tiền lương, thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là người lao động) trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 luôn khiến mọi người quan tâm. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận được khoản tiền thưởng nhân dịp này.


Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ và hưởng 100% lương.

Nếu người lao động làm việc vào những ngày này sẽ được hưởng thêm 300% tiền lương. Tức người lao động sẽ nhận tổng cộng là 400% lương.

Đối với trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày lễ này sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường. Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường. 

Mức tiền lương này là mức thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Như vậy, khuyến khích người sử dụng lao động trả mức lương cao hơn cho người lao động.

Mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng năm nay cao hơn năm 2017. Như vậy, tiền lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2018 của nhiều đối tượng cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với quy định.

Về tiền thưởng ngày lễ, theo quy định tại Điều 103, Bộ luật Lao động 2012: "Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở”.

Như vậy, tiền thưởng dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 của người lao động là không bắt buộc (chỉ mang tính khuyến khích) và do người sử dụng lao động quyết định.


https://laodong.vn/xa-hoi/nhung-dieu-chua-biet-ve-luong-thuong-ngay-le-gio-to-hung-vuong-304-va-15-603119.ldo

create

TUỆ NHI / laodong.vn