• youtube
  • facebook

Ngày 15/10: Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Chiều 3/10, Ban Chấp hành lâm thời Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai công tác chuẩn bị và thống nhất chương trình, nội dung Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2023).

Ảnh: Trần Dung

Ảnh: Trần Dung

Theo đó, Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2023) sẽ diễn ra vào ngày 15-10-2018. Dự kiến, tham dự đại hội có 80 đại biểu chính thức và 50 đại biểu khách mời từ các cơ quan trung ương và một số tỉnh trong khu vực. Cùng với việc thảo luận dự thảo báo cáo quá trình hoạt động, kiện toàn liên hiệp và thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, đại hội sẽ hiệp thương và đề cử những người có trình độ và tinh thần trách nhiệm tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

create

Trần Dung / Baogialai.com.vn