• youtube
  • facebook

Gia Lai: Đưa ra khỏi quy hoạch những dự án thủy điện kém hiệu quả

Tỉnh ta vừa có 17 thủy điện bị loại khỏi quy hoạch và 2 thủy điện dừng vận hành do các thủy điện có công suất nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp, có tác động tiêu cực đến môi trường. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan rà soát, đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch các dự án thủy điện kém hiệu quả, có tác động tiêu cực đến môi trường.

Về quan điểm đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 35 thủy điện đang vận hành và 6 thủy điện đang triển khai đầu tư nên tỉnh chủ trương không phát triển thủy điện bằng mọi giá.

Về quan điểm đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 35 thủy điện đang vận hành và 6 thủy điện đang triển khai đầu tư nên tỉnh chủ trương không phát triển thủy điện bằng mọi giá.


 
Trong đợt kiểm tra, rà soát các vấn đề thủy điện tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ của Bộ Công thương cách đây ít lâu, UBND tỉnh đã có ý kiến với Bộ Công Thương loại khỏi quy hoạch đối với 17 dự án thủy điện có công suất nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp với tổng công suất 44,65MW. Ngoài ra, tỉnh cũng đã rà soát quy hoạch các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh và đã ban hành Văn bản số 3558/UBND-CNXD thống nhất ý kiến với Bộ Công thương về việc đưa ra khỏi quy hoạch đối với 7 dự án thủy điện nhỏ với tổng công suất trong quy hoạch là 20.0MW.

Như vậy, cho tới nay, theo thông tin từ Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh hiện có 74 thủy điện vừa và nhỏ đã được phê duyệt quy hoạch và bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Trong đó, có 35 thủy điện đang vận hành với tổng công suất 286,95 MW, 6 thủy điện đang triển khai đầu tư xây dựng với tổng công suất 52,2 MW, 14 thủy điện có trong quy hoạch nhưng chưa có chủ trương đầu tư với tổng công xuất 45.4 MW, 17 thủy điện đã loại khỏi quy hoạch với tổng công suất 44,65 MW và 2 thủy điện đã dừng vận hành với tổng công suất 0,405 MW. Nghĩa là hiện tỉnh chỉ còn 55 dự án thủy điện vừa và nhỏ trong quy hoạch.

Về quan điểm đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, qua quá trình thực hiện Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ của tỉnh đã được phê duyệt, đến nay đã có 35 thủy điện đang vận hành và 6 thủy điện đang triển khai đầu tư nên tỉnh chủ trương không phát triển thủy điện bằng mọi giá. Điều đó được thể hiện bằng việc UBND tỉnh đã không cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đak Trai (Kbang) do ảnh hưởng đến rừng và đất rừng. Đồng thời, tỉnh cũng chưa xem xét việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đak Ayuonh (Mang Yang) và dự án thủy điện la Grai Thượng (la Grai) do các dự án này đã đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch hoặc không có trong quy hoạch thủy điện được phê duyệt (theo thông báo số 51/TB-UBND ngày 21-6-2017 của UBND tỉnh).

“Tuy nhiên, để tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng thủy điện cũng như góp phần tăng sản lượng điện phát lên lưới quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng và góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, đối với các dự án thủy điện có trong quy hoạch và các dự án chưa có trong quy hoạch, nếu dự án nào sau khi được nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá sự ảnh hưởng mà đảm bảo 4 tiêu chí gần đường giao thông, gần lưới điện quốc gia, giảm thiểu tác động đến môi trường, có hiệu quả kinh tế, đồng thời đảm bảo không chuyển nước, không lấy đất rừng đặc dụng và ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có, Sở sẽ kiến nghị Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương cho phép đầu tư xây dựng”-ông Bùi Khắc Quang-Giám đốc Sở Công thương cho biết.

Được biết trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 480/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện và các văn bản khác có liên quan, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở ngành chuyên môn tiếp tục rà soát, đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch các dự án thủy điện kém hiệu quả, có tác động tiêu cực đến môi trường.

create

Hà Duy / baogialai.com.vn