• youtube
  • facebook

BHXH Tỉnh Gia Lai: Mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình qua đại lý

Trong những năm qua, BHXH tỉnh Gia Lai luôn trăn trở tìm nhiều giải pháp tích cực trong công tác phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, duy trì sự bền vững của độ bao phủ BHYT.

Qua 5 năm triển khai BHXH tự nguyện (2012-2017), số người tham gia BHXH tự nguyện tăng năm sau luôn cao hơn năm trước.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Thới Văn Đạo, Gia Lai là 1 tỉnh miền núi, địa bàn rộng, có diện tích 15.537 km - (lớn thứ 2 sau Nghệ An), điều kiện đi lại khó khăn, địa hình phức tạp, dân cư sống rải rác và chiếm gần 44% là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2012, toàn tỉnh có 521 người tham BHXH tự nguyện thì cuối năm 2017 có 1.239 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 718 người so với năm 2012, tăng 51,28% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 1,42% tổng số người tham gia BHXH.

Bên cạnh đó, số người tham gia BHYT có bước phát triển vượt bậc, tính đến cuối năm 2017, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 1.276.338 người, chiếm 88,65% dân số, vượt 8,45% kế hoạch theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vượt 0,67% kế hoạch.

Để mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh Thới Văn Đạo cho biết, ngoài việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, BHXH tỉnh phối hợp với các hội đoàn thể như nông dân, phụ nữ, các già làng, trưởng bản truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tập huấn cho các đại lý, tăng cường mạng lưới chi trả để người dân tiếp cận với các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Sau những lần tập huấn, hệ thống đại lý BHYT tự nguyện hộ gia đình thị xã An Khê đã nắm được những qui định cơ bản của chính sách BHYT của Đảng và nhà nước, nhiệt tình, tâm huyết với ngành, với nghề, có kỹ năng vận động, hoạt động đồng đều và hiệu quả.

Nếu như năm 2010, hệ thống đại lý BHYT tự nguyện hộ gia đình mới chỉ vận động thu được đối tượng tham gia, thì năm 2017, hệ thống đại lý BHYT tự nguyện hộ gia đình tại thị xã An khê đã vận động thu được 9.872 đối tượng tham gia, số thu mới là 5,420 tỉ đồng, đạt 103% kế hoạch năm.

Giám đốc BHXH tỉnh Thới Văn Đạo nhận định, để chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đi vào cuộc sống, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các hội, đoàn thể tỉnh (như bưu điện tỉnh, hội nông dân, hội phụ nữ, uỷ ban MTTQVN); phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố trong công tác, vận động tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tăng cường mở rộng hệ thống đại lý tuyến cơ sở, ưu tiên đại lý là người đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi thôn, làng, tổ dân phố đều có nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện; BHYT hộ gia đình. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chính sách BHXH, BHYT cho các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, tiếp cận cho đại lý thu; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện cho người tham gia BHXH, BHYT.

BHXH huyện Ia Pa (Gia Lai) đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. 


https://laodong.vn/cong-doan/bhxh-tinh-gia-lai-mo-rong-doi-tuong-tham-gia-bhxh-bhyt-ho-gia-dinh-qua-dai-ly-604749.ldo

create

LƯU THỦY / laodong.vn