• youtube
  • facebook

3 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/9

Bắt đầu từ ngày 1/9, những chính sách mới liên quan đến vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

20 ngành chuyển từ sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần

Ngày 17/7, Thủ tướng ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần trong 20 ngành, lĩnh vực như: Dịch vụ tư vấn về thuế, kế toán, kiểm toán; dịch vụ việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kiểm định xây dựng; quản lý bất động sản, chợ, trung tâm thương mại; phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9.

Mức giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Đây là nội dung chính được đề cập tại Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Chính phủ ban hành. Theo đó, giá tính tiền cấp quyền khai thác nước cho sản xuất thủy điện là 70% giá điện dùng để tính thuế tài nguyên nước dùng cho sản xuất thủy điện. Ngoài ra, giá tính tiền cấp quyền khai thác nước đối với các trường hợp khác ngoài sản xuất thủy điện là giá tính thuế tài nguyên nước do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có công trình ban hành.

Người dân luôn phải chật vật đối phó với cảnh thiếu nước sinh hoạt tại các thành phố lớn.

Người dân luôn phải chật vật đối phó với cảnh thiếu nước sinh hoạt tại các thành phố lớn.

Nghị định 82/2017/NĐ - CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9 và bãi bỏ quy định tại Điều 40, Khoản 3 Điều 47 của Nghị định 201/2013/NĐ - CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.

Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Bắt đầu từ ngày 1/9, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc sẽ được điều chỉnh tăng dựa trên mức trợ cấp quy định từ ngày 1/7. Theo đó, cán bộ nguyên là Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã được hưởng 1.846.000 đồng/tháng. Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng Ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng Công an xã được hưởng 1.786.000 đồng/tháng. Ngoài ra, các chức danh còn lại sẽ được hưởng 1.653.000 đồng/tháng.

 

create

Hoàng Tuyết / baotintuc.vn